Όροι Χρήσης

ΑΡΧΙΚΗ > Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Καλωσορίσατε στην  ιστοσελίδα «yourKIDspot»!

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή, πριν από την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας μας τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας «yourKIDspot» και του περιεχόμενου της, εφεξής καλούμενης το «yourKIDspot».

Υπεύθυνος για την Ιστοσελίδα είναι η ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «yourKIDspot».

Η πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση του «yourKIDspot» αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνεί με όλους τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση δε που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του «yourKIDspot», οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Κατά διαστήματα, είναι δυνατή η μονομερής και απροειδοποίητη τροποποίηση των παρόντων όρων και προς τούτο ο επισκέπτης/ χρήστης καλείται να τους ελέγχει τακτικά.

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του «yourKIDspot» κατανοεί και αποδέχεται ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση, προς τους επισκέπτες/ χρήστες.

Οι σελίδες, το περιεχόμενο, η δομή αυτών των σελίδων, καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες της εν λόγω ιστοσελίδας ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από το «yourKIDspot» και παρέχονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν κείμενο όρων χρήσης.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες των παρόντων όρων χρήσης, οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής σημασία:

Ιστοσελίδα: Ο δικτυακός τόπος με διακριτικό τίτλο «yourKIDspot» και ηλεκτρονική διεύθυνση «www.yourkidspot.gr» o οποίος αποτελεί πλατφόρμα πραγματοποίησης Ηλεκτρονικών Κρατήσεων σε συμβεβλημένες με την yourKIDspot επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Συμβεβλημένη Επιχείρηση: Η επιχείρηση οιασδήποτε μορφής (ατομική ή εταιρία υπό οιαδήποτε εταιρική μορφή), η οποία διατηρεί συμβατική σχέση με την yourKIDspot και εκμεταλλεύεται έναν ή περισσότερους Χώρους.

(Ηλεκτρονική) Κράτηση: Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας κράτησης στην Ιστοσελίδα από έναν χρήστη, η οποία συνεπάγεται την πραγματοποίηση κράτησης Χώρου και των σχετικών υπηρεσιών που παρέχει η συγκεκριμένη Συμβεβλημένη Επιχείρηση, σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα. Για την πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Κράτησης είναι πιθανό να απαιτείται η πληρωμή προκαταβολής από το χρήστη, γεγονός το οποίο εξαρτάται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική της Συμβεβλημένης Επιχείρησης. Για το εάν απαιτείται η καταβολή προκαταβολής και το ακριβές ποσό αυτής θα ενημερωθείτε αναλόγως πριν ολοκληρώσετε την κράτηση. Για την πληρωμή της προκαταβολής εκδίδεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την yourKIDspot στο χρήστη σχετική απόδειξη καταβολής και το ποσό αυτό αφαιρείται από την τελική χρέωση του Χώρου. Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης της κράτησης, η προκαταβολή αυτή δύναται να επιστρέφεται στο Χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Διεκπεραιωμένη Κράτηση: Η Ηλεκτρονική Κράτηση η οποία ολοκληρώνεται επιτυχώς με την εμφάνιση των ατόμων της κράτησης στο Χώρο και η οποία συνοδεύεται από παροχή υπηρεσιών βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης.

Χρήστης: το φυσικό πρόσωπο που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Χρήση των σχετικών υπηρεσιών δύνανται να πραγματοποιήσουν μόνο ενήλικοι (άνω των 18 ετών).

Ημερομηνία Κράτησης / Ώρα Κράτησης (ή Ώρα Προσέλευσης) / Αριθμός Ατόμων Κράτησης: Κάθε Κράτηση ισχύει για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα προσέλευσης και για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.

Προσέλευση/Ολοκλήρωση Κράτησης: Κατά την προσέλευση την Ημερομηνία/Ώρα Κράτησης στο Χώρο, ο δικαιούχος της κράτησης υποχρεούται να αναφέρει στον υπεύθυνο κρατήσεων του Χώρου το Ονοματεπώνυμό του (όπως έχει δηλωθεί στην Ιστοσελίδα κατά τη διαδικασία της Κράτησης), καθώς και το γεγονός ότι η Κράτηση έχει πραγματοποιηθεί μέσω του yourKIDspot.

Αργοπορημένη Προσέλευση / Προσέλευση με διαφορετικό αριθμό ατόμων: Στην περίπτωση α) που ο δικαιούχος της κράτησης προσέλθει στο Χώρο μετά το πέρας [60] λεπτών από την προγραμματισμένη Ώρα Κράτησης (περιστατικό Αργοπορημένης Προσέλευσης) και β) έγκαιρης προσέλευσης του δικαιούχου στο Χώρο αλλά με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από αυτόν που έχει δηλωθεί στην κράτηση (Άτομα Κράτησης), ο Χώρος διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να αρνηθεί την παροχή υπηρεσίας που συνεπάγεται η κράτηση που προηγήθηκε.

Περιστατικό Μη Εμφάνισης: Η Ηλεκτρονική Κράτηση που δεν έχει ακυρωθεί και της οποίας τα άτομα δεν εμφανίζονται τελικά στο Χώρο βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης, κατά την προγραμματισμένη ώρα και ημερομηνία κράτησης. Στην περίπτωση αυτή, η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Ο Χρήστης αποδέχεται το γεγονός ότι, εάν υποπέσει σε πολυάριθμα περιστατικά Μη Εμφάνισης, υπάρχει περίπτωση ο Χώρος να μην κάνει δεκτές τυχόν κρατήσεις που επιχειρεί να πραγματοποιήσει.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Το yourKIDspot αποτελεί μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας διαφημίζονται και προωθούνται παροχές και υπηρεσίες συμβεβλημένων παιδότοπων, χώρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, χώρων για παιδικά πάρτυ, χώρων ψυχαγωγίας όπως π.χ. escape rooms κλπ. και παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας να πραγματοποιήσει κράτηση στους χώρους αυτούς, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Το yourKIDspot δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή προϊόντων ή του παρόχου υπηρεσιών, συμμετέχει δε στη διαδικασία προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών των συμβεβλημένων χώρων αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής. Πραγματοποιώντας μία ηλεκτρονική κράτηση μέσω του yourKIDspot, δημιουργείται μία νομικά δεσμευτική συμβατική σχέση ανάμεσα στο χρήστη και το χώρο υπηρεσίας στον οποίο έγινε η κράτηση. Από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής κράτησης, το yourKIDspot ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα στον χρήστη και το χώρο, μεταφέροντας τα στοιχεία της κράτησης στην επιχείρηση. Κατά συνέπεια το yourKIDspot  δεν ευθύνεται έναντι των μελών / χρηστών της Ιστοσελίδας για τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους χώρους που πραγματοποιείται η κράτηση ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τους εν λόγω χώρους.

Οι υπηρεσίες της yourKIDspot διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για το λόγο αυτό, ο χρήστης της Ιστοσελίδας δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (downloading) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Κράτησης δύναται να επιστραφεί στο Χρήστη υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

(α) Για περιπτώσεις πάρτυ: Για ακύρωση Κράτησης τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή του πάρτυ, η προκαταβολή επιστρέφεται ολόκληρη στον Χρήστη. Αν η ακύρωση γίνει κατά τις δέκα (10) τελευταίες ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή του πάρτυ, η προμήθεια δεν επιστρέφεται αλλά ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ορίσει μια φορά νέα ημερομηνία στον ίδιο χώρο μέσα στις επόμενες ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

(β) Για περιπτώσεις camp: Για ακύρωση Κράτησης τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή του camp, η προκαταβολή επιστρέφεται ολόκληρη στον Χρήστη. Αν η ακύρωση γίνει κατά τις δέκα (10) τελευταίες ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή του camp, η προμήθεια δεν επιστρέφεται αλλά ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ορίσει μια φορά νέα ημερομηνία στον ίδιο χώρο μέσα στις επόμενες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

(γ) Για περιπτώσεις game (κλείσιμο αίθουσας για παιχνίδι): Για ακύρωση Κράτησης τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή του game, η προκαταβολή επιστρέφεται ολόκληρη στον Χρήστη. Αν η ακύρωση γίνει κατά τις πέντε (5) τελευταίες ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή του game, η προμήθεια δεν επιστρέφεται αλλά ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ορίσει μια φορά νέα ημερομηνία στον ίδιο χώρο μέσα στις επόμενες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Δηλαδή δεν θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία, καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην yourKIDspot από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματου αποκλεισμού του Χρήστη από την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της yourKIDspot χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην yourKIDspot από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η yourKIDspot διατηρεί το δικαίωμα αυτόματου αποκλεισμού του Χρήστη από την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της yourKIDspot χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Το «yourKIDspot» δεν δύναται και δεν ελέγχει το περιεχόμενο (οπτικοακουστικό υλικό κλπ.) και την περιγραφή που συνοδεύει τον εκάστοτε Χώρο, καθώς τα στοιχεία αυτά παρέχονται απευθείας από τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις. Κατά τούτο, η yourKIDspot δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου λεκτικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το «yourKIDspot» σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες περιγραφές, απόψεις και τοποθετήσεις των Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων), όλο το περιεχόμενο του «yourKIDspot» (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κ.λπ.), αποτελούν διανοητική (πνευματική/βιομηχανική) ιδιοκτησία του «yourKIDspot» και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις. Διατίθενται στους χρήστες αυστηρά για προσωπική τους χρήση και απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταφορά, φόρτωση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, μετάφραση, διανομή, πώληση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, καθώς και η ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του «yourKIDspot» Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το «yourKIDspot» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες και περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται.

Η yourKIDspot δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της Κράτησής τους. Η συναλλακτική/συμβατική σχέση συνάπτεται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ του Χρήστη και της εκάστοτε Συμβεβλημένης Επιχείρησης. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η yourKIDspot δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης της Ιστοσελίδας από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της yourKIDspot στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Επισημαίνεται ότι η yourKIDspot δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα / παροχές / υπηρεσίες που προωθούνται μέσω των Κρατήσεων, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου της Κράτησης είναι η εκάστοτε Συμβεβλημένη Επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το σχετικό Χώρο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η yourKIDspot δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων / παροχών / υπηρεσιών των Χώρων, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών και προϊόντων στους Δικαιούχους.

Η yourKIDspot δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των μελών της Ιστοσελίδας και των επισκεπτών της, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή / και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει Χρήστης της Ιστοσελίδας.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τους Χώρους. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή / και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Ιστοσελίδας ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε Χώρος διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσφορών, εκπτώσεων και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας οποιουδήποτε Χώρου ο οποίος διατίθεται προς Ηλεκτρονική Κράτηση στην Ιστοσελίδα της yourKIDspot.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η yourKIDspot ούτε οποιοσδήποτε από τις συνεργαζόμενες εταιρίες, τους online συνεργάτες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ` οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Ιστοσελίδας και του περιεχόμενού της, δεν ευθύνονται για (κατά ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση): (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των Χώρων (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τους Χώρους, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστησαν ή χρεώθηκαν οι Χρήστες, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Ιστοσελίδας, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστησαν ή χρεώθηκαν οι Χρήστες, είτε εξαιτίας πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή αποκλειστικής ευθύνης των Χώρων ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο Χώρο (τους υπαλλήλους του, τη διεύθυνση, τα στελέχη, τους πράκτορες, προστηθέντες, εκπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις), συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό της yourKIDspot.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο «yourKIDspot» αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του «yourKIDspot» και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet, παρέχονται «ως έχουν» και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του «yourKIDspot», χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Η «yourKIDspot» δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές ούτε εγγυάται ή ευθύνεται για την ακρίβεια τους.

O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το «yourKIDspot» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το «yourKIDspot» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Το «yourKIDspot» ομοίως δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επικοινωνία των χρηστών /μελών του με τρίτους που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα και για οιαδήποτε εμπορική συναλλαγή, τους όρους αυτής ως και για την ποιότητα των αγαθών που προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η συναλλαγή και οι όροι αυτής καθορίζονται αποκλειστικά από τον επισκέπτη/χρήστη και τον πάροχο αγαθών ή υπηρεσιών τους οποίους και δεσμεύουν.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του «yourKIDspot», καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται αποκλειστικώς τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί σύμβαση μεταξύ του «yourKIDspot» και του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας.

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της yourKIDspot και των Χρηστών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η yourKIDspot διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.