Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το yourKIDspot. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της χρήσης από εσάς της ιστοσελίδας www.yourkidspot.gr με διακριτικό τίτλο “yourKIDspot”, διεύθυνση Αγ. Δημητρίου 41, Πειραιάς 18546 και στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο 210-4617999 και email: info@yourkidspot.gr, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το yourKIDspot συμμορφούμενο προς τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που του γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών.

 

  1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ – ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο yourKIDspot χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε κάποια κράτηση, προς το σκοπό της παροχής από εμάς της υπηρεσίας διενέργειας της κράτησης. Τα δεδομένα σας στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στην επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται το χώρο όπου πραγματοποιήσατε την κράτησή σας, προκειμένου να σας παράσχουν τις σχετικές με την κράτησή σας υπηρεσίες. Διευκρινίζεται, ότι για το σκοπό της παροχής της υπηρεσίας από την επιχείρηση που διαχειρίζεται το χώρο της κράτησης, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εν λόγω επιχείρηση.

Ειδικότερα, το yourKIDspot συλλέγει και επεξεργάζεται, προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Δεδομένα που σχετίζονται με την κράτησή σας: Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του yourKIDspot προκειμένου να πραγματοποιήσετε κάποια κράτηση, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Όνομα, Επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όπως email και τηλέφωνο), καθώς και στοιχεία σχετικά με την κράτησή σας, όπως ημέρα και ώρα, άτομα κλπ.. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η παροχή σε εσάς των υπηρεσιών της πλατφόρμας ηλεκτρονικών κρατήσεων της ιστοσελίδας του yourKIDspot. Τα δεδομένα σας αυτά διαβιβάζονται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται το χώρο, στον οποίο έχετε πραγματοποιήσει την κράτησή σας. Η επιχείρηση αυτή είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό της παροχής από αυτήν των υπηρεσιών που σχετίζονται με την κράτησή σας. Νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση από εμάς των υποχρεώσεων  που απορρέουν από τη μεταξύ μας σχέση, όπως αυτή περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (άρθ. 6 παρ. 1(β) ΓΚΠΔ).

Επίσης, το yourKIDspot μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας για το σκοπό της ενημερωτικής ή/και διαφημιστική επικοινωνίας μαζί σας (newsletters κλπ.), μόνον εφόσον έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας προς τούτο (άρθ. 6 παρ. 1(α) ΓΚΠΔ).

(β) Δεδομένα που μοιράζεστε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας: Επίσης, όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο εσείς επιλέξετε (email, τηλεφωνικά κλπ) επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο κλπ.), τα οποία μας έχει κοινοποιήσει, καθώς και όποια τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα εσείς μοιραστείτε μαζί μας με δική σας πρωτοβουλία, προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η επικοινωνία μαζί σας και η διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση από εμάς των υποχρεώσεων  που απορρέουν από τη μεταξύ μας σχέση, όπως αυτή περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (άρθ. 6 παρ. 1(β) ΓΚΠΔ).

(γ) Δεδομένα συνεδρίας: Κατά την επίσκεψη στο yourKIDspot, πέραν της άμεσης συλλογής δεδομένων, είναι δυνατόν να συλλέγονται έμμεσα πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με τη βοήθεια διαφόρων τεχνολογιών. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή συνδέεστε με μια παρεχόμενη ηλεκτρονική υπηρεσία, μπορεί να καταγράφονται ορισμένες πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, το είδος του προγράμματος περιήγησης, η ώρα πρόσβασης και οι διευθύνσεις των websites που σας παρέπεμψαν σε εμάς. Ο σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης, η εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας και η αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή αποτελεί η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε (άρθρο 6 παρ. 1(στ) ΓΚΠΔ), τα οποία συνίστανται στην βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας μας.

(δ) Cookies: Σε άλλες περιπτώσεις, συλλέγουμε εμείς τις πληροφορίες (παραδείγματος χάρη όταν χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας). Για τη χρήση των cookies απαιτείται η συναίνεσή σας. Περισσότερα για τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε μπορείτε να μάθετε εδώ .

 

  1. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

H αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας δύναται να λαμβάνει χώρα είτε σε διακομιστές (servers) της yourKIDspot, είτε σε servers παρόχων υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (cloud computing), οι οποίοι δύνανται να είναι εγκατεστημένοι σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή και εκτός Ε.Ε.. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα συνίστανται μόνο στην αποθήκευση των δεδομένων σας, ενώ υπεύθυνος της επεξεργασίας τους θα παραμένει η yourKIDspot. Η yourKIDspot δηλώνει ότι θα επιλέγει παρόχους υπηρεσιών cloud computing, οι οποίοι θα εγγυώνται τη συμμόρφωση, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, με τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. περί προστασίας των δεδομένων και θα δεσμεύονται προς τούτο με τις κατάλληλες συμβατικές ρήτρες, σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος που δεν εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας.

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του υπευθύνου επεξεργασίας και δεσμεύονται να συμμορφώνονται με την ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι τρίτοι εξωτερικοί συνεργάτες της yourKIDspot, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το yourKIDspot (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, τηλεφωνική υποστήριξη, πάροχοι υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (cloud computing), φιλοξενίας (hosting), διαδικτυακής διαφήμισης (google analytics, adwords κλπ.) κ.α.). Στην περίπτωση αυτή, η yourKIDspot δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως, ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας, από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με την κράτησή σας, διαβιβάζονται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται το χώρο, στον οποίο έχετε πραγματοποιήσει την κράτησή σας. Η επιχείρηση αυτή είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό της παροχής από αυτήν των υπηρεσιών που σχετίζονται με την κράτησή σας. Η yourKIDspot σας εγγυάται ότι τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε κανέναν άλλο τρίτο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που υποχρεωθούμε να γνωστοποιήσουμε στοιχεία στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από δικαστική απόφαση ή/και διοικητική πράξη.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας  έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των εγγεγραμμένων μελών, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

  1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

(α) Δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας: Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό σας ή έως πέντε χρόνια, οπότε θα ζητήσουμε ξανά τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, οπότε και τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν επιβάλλεται από τη κείμενη νομοθεσία  η διατήρησή τους για άλλο λόγο.

(β) Δεδομένα που μοιράζεστε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας: Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας και μετά διαγράφονται αυτόματα.

(γ) Δεδομένα συνεδρίας: Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για την διεκπεραίωση της συνεδρίας και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

(δ) Cookies: Σε περίπτωση ανώνυμου χρήστη (guest user) τα cookies διαγράφονται με το κλείσιμο του προγράμματος πλοήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

  1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ο χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, για διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, για διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η Νομοθεσία το επιτρέπει, για περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον η Νομοθεσία το επιτρέπει, για φορητότητα των δεδομένων, καθώς επίσης για αντίταξη, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, εφόσον η Νομοθεσία το επιτρέπει. Επίσης, έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Ακόμη, δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε εγγράφως την σχετική συγκατάθεσή του στις προαναφερόμενες ταχυδρομικές ή/ και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Επιπλέον,  δίδεται η δυνατότητα  τα μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας ή μπορεί να αποσύρουν τη συγκατάθεση που έχουν δώσει για χρήση των προσωπικών του δεδομένων με επικοινωνία με την ιστοσελίδα.

Τέλος, σε περίπτωση αντιρρήσεων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα οι χρήστες απευθύνονται εγγράφως στο yourKIDspot στις προαναφερόμενες ταχυδρομικές ή/ και ηλεκτρονικές διευθύνσεις  και χρειάζεται  να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητάς τους, καθώς και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Το yourKIDspot απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του ενημερώνει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα.

 

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία πιστοποιητικού ασφάλειας (SSL – Secure Sockets Layer Certificate) του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης COMODO. Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή του χρήστη (on-line session) με την ψηφιακή πλατφόρμα της «Ιστοσελίδας», όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit .

Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται με ισχυρές μεθόδους Κρυπτογράφησης (Encryption) και Ψευδωνυμοποίησης (Pseudonymisation) και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγει  η ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου της ιστοσελίδας.  Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών και εγγεγραμμένων μελών της ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης και εγγεγραμμένο μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Οι παρόντες όροι προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προσωπική προειδοποίηση. Για τις αναθεωρήσεις, γίνονται σχετικές ανακοινώσεις στην αρχική σελίδα της «Ιστοσελίδας». Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

 

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ισχύουν και επί του παρόντος οι σχετικές με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία ρυθμίσεις των όρων χρήσης του yourKIDspot.